Uvádí se v ampérech (označení A), 1 ampér je tisíc miliampérů.